top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Workshops & Lezingen

Nieuwe dingen leren en die dan doorvertellen. Het is een natuurlijke reflex voor Jacotte. Zo gaf ze lange tijd les over klimaat- en videojournalistiek aan de Arteveldehogeschool. Nu geeft ze regelmatig lezingen over klimaatcommunicatie of haar eigen ervaringen als mediamaker.

bottom of page